Chemijos pamokos blokas
Chemijos pamoka

Chemijos pamoka

Dabar Tu atliksi keletą eksperimentų! Viską padarysi internetu. Pabandyk, laikome už tave kumščius!


1) Miniatiūrinė audra su griaustiniais ir žaibais mažame mėgintuvėlyje

 • Po stovu pastatyk stiklinę su vandeniu;
 • stovo kojelėje vertikaliai įstatyk mėgintuvėlį taip, kad 2/3 mėgintuvėlio būtų panardinta vandenyje;
 • į mėgintuvėlį įstatyk stiklinį smaigą taip, kad jis įsiremtų į mėgintuvėlio dugną, bet neliestų jo sienelių;
 • per stiklinį smaigą įpilk 4 cm3 koncentruotos  sieros (VI) rūgšties
 • pipete įlašink 10 cm3 denatūrato;
 • į mišinį įmesk vieną kalio manganato (VII) kristalą.

Reagentai: koncentruota sieros (VI) rūgštis, kalio manganato (VII) kristalai.                                                                                                                             

Pastabos: Kristalas sustos fazių paribyje ir atsiras liepsnelės, lydimos pyškėjimų. Visas procesas truks apie 10 minučių.


Mėgintuvėlyje reaguoja kalio manganatas (VII) su sieros rūgštimi. Šios reakcijos padarinys – mangano oksidas, kuris irdamas išskiria reaktyviąją deguonies rūšį. Denatūrate esantis etanolis, reaguodamas su reaktyviuoju deguonimi, staigiai oksiduojasi. Šios reakcijos vizualinis efektas yra fazių paribyje atsirandančios liepsnelės, lydimos pyškėjimų.

2) Aplinkos įtaka manganinių jonų redukcijai

 • Įstatyk mėgintuvėlius į stovo kojeles;
 • į kiekvieną mėgintuvėlį įpilk maždaug 2cm3 distiliuoto vandens;
 • į pirmą mėgintuvėlį įpilk apie 1cm3 natrio sulfato ir apie 2cm3 kalio manganato;
 • į antrą mėgintuvėlį įpilk apie 1cm3 sieros rūgšties, apie 1cm3 natrio sulfato ir apie 2cm3 kalio manganato;
 • Į trečią mėgintuvėlį įpilk apie 1cm3 kalio hidroksido,  apie 1cm3 natrio sulfato ir  apie 2cm3 kalio manganato.

Pastebėjimas: pirmame mėgintuvėlyje atsiras rudos nuosėdos.

Pastebėjimas: antrame skystis liks skaidrus.

Pastebėjimas: trečiame skystis įgaus žalią spalvą.

Reagentai: Distiliuotas vanduo, kalio hidroksidas, kalio manganatas (VII) sieros rūgštis, natrio sulfatas (IV).


Neutralioje aplinkoje manganato (VII) jonai pasiduoda redukcijos reakcijai ir virsta mangano (IV) oksidu, kurio spalva ruda. Rūgštinėje aplinkoje manganato (VII) jonai yra redukuojami iki mangano (III) jonų, kurie yra bespalviai, tuo metu stipriai šarminėje terpėje susidaro žalios spalvos manganatas (VI).

3) Dichromatinių jonų oksidacinės savybės

 • Įstatyk mėgintuvėlį į stovo kojelę;
 • įpilk kalio dichromato tirpalo;
 • įpilk keletą cm3 praskiestos sieros rūgšties;
 • įpilk truputį kalio jodido tirpalo ir 2cm3 chloroformo;
 • mėgintuvėlio angą užkimšk kamščiu ir pakratyk.

Reagentai: Chloroformas, kalio jodidas, kalio dichromatas, sieros rūgštis (VI).

Pastebėjimas: susidaro du sluoksniai, apatinis žalios spalvos ir viršutinis – raudonos.